Welkom bij Dierenwetenschap.com

Header

Dierenwetenschap.com wordt gebruikt voor actueel wetenschappelijk onderzoek naar het gedrag van dieren door Wageningen University & Research. De resultaten van lopend en afgerond onderzoek zijn ook op deze site terug te vinden.

Voor het verzamelen van onderzoekgegevens worden regelmatig online enquêtes gebruikt. Deze enquêtes zijn via Dierenwetenschap.com toegankelijk.   Oproepen voor deelname aan de enquêtes worden onder andere via deze website gepubliceerd.

Hondeneigenaren Gezocht

Hond-gerichte opvoedstijlen & sociale intelligentie van honden: hondeneigenaren gezocht

Hondeneigenaren hanteren hun eigen stijl van trainen en opvoeden. Wageningen Universiteit onderzoekt hoe precies, en of er nuttige tips zijn voor het trainen en opvoeden van honden. Ons onderzoek heeft als doel de eigenaar-hond relatie te optimaliseren. - oktober 2021 -

Eerder vonden we hondgerichte opvoedstijlen (klik hier), en  konden we deze opvoedstijlen koppelen aan de lichaamsconditie van de hond (klik hier) en gedrag (klik hier) of zie dit Quest artikel in het Nederlands (klik hier). Dank aan de deelnemende honden-eigenaren die dit onderzoek mogelijk hebben gemaakt!

Met een nieuwe onderzoek onder hondeneigenaren willen we verder uitzoeken hoe hondgerichte opvoedstijlen en  zijn gekoppeld aan trainingsmethoden. Met gedragsonderzoek willen we vervolgens een link leggen met sociale intelligentie van honden (begrijpen ze wat anderen weten?).

Klik hier voor de vragenlijst als u wilt deelnemen. In de vragenlijst kunt u zich aanmelden voor gedragsonderzoek in Wageningen. Wilt u deelnemen aan dit nieuwe (vanaf 1/11/2021) gedragsonderzoek, maarhebt u de vragenlijst al eerder ingevuld, klik dan hier. Dank voor u hulp!

WUR

Paardeneigenaren Gezocht

Zijn er paardenopvoedstijlen? Paardeneigenaren gezocht

Diereneigenaren hanteren hun eigen stijl van trainen en opvoeden. Wageningen Universiteit onderzoekt hoe precies, en of er nuttige tips zijn voor het trainen en opvoeden van dieren. Ons onderzoek heeft als doel de mens-dier relatie te optimaliseren. -  oktober 2020 -

In 2018 vonden we hondgerichte opvoedstijlen (klik hier), en  konden we deze opvoedstijlen koppelen aan gezondheid en gedrag. Met dit nieuwe onderzoek onder paardeneigenaren willen we uitzoeken of paardgerichte opvoedstijlen bestaan. 

Uw antwoorden worden geanalyseerd op eventueel aanwezige onderliggende opvoedstijlen. Voor een aantal deelnemers kunnen de resultaten worden gekoppeld aan gedragsonderzoek op locatie.

Klik hier voor de vragenlijst als u wilt deelnemen aan het onderzoek. In de vragenlijst is er de extra mogelijkheid om u aan te melden voor gedragsonderzoek. Dank voor u hulp!

WUR

Actueel Onderzoek

o Opvoedstijlen binnen de hond - eigenaar relatie

Onderzoek 2018 - Het bestaan van opvoedstijlen binnen de hond/ eigenaar relatie.
Publicatie: Herwijnen IRv, van der Borg JAM, Naguib M, Beerda B (2018)
Ga naar de resultaten

Media: Off Label Veterinary News - YouTube

 

o Welzijn dierentuindieren

Onderzoek 2016 - Welzijn dierentuindieren : Zoeken naar uitdaging - Dierenwelzijn in beeld Beerda, B. ; Borg, J.A.M. van der (2016)/ Dierenwelzijnsweb

 

o Onderzoek naar mens-hond relaties [afgerond]

Hoe "leest" u honden en hoe reageert u op hun gedrag?

De antwoorden op deze vragen geven inzicht in de opvoedstijl en vaardigheden van een hondenbezitter. Deze opvoedstijl en vaardigheden bepalen de omgang en type verhouding met honden.

Hondenbezitterers werden uitgenodigd om de vragenlijst te beantwoorden om ons te helpen bij ons onderzoek.
Ook mensen die niet in het bezit zijn van een hond of nooit een hond gehad hebben nodigden wij uit om een deel van de vragenlijst te beantwoorden.

De vragenlijst is nog toegankelijk: klik [START] voor toegang. Inzendingen worden niet meer verwerkt. Dank aan allen die meewerkten!

o Katten op (over)gewicht- bepaalt de kat of eigenaar? [afgerond]

Veel huiskatten hebben overgewicht. De Wageningen UR leerstoelgroepen Behavioural Ecology en Animal Nutrition deed onderzoek naar het karakter van de kat en de eigenaar, als risicofactoren voor overgewicht bij katten. Voor dit onderzoek zochten wij kattenbezitters die thuis een belangrijke rol spelen bij de verzorging en voeding van hun kat(ten). Door het invullen van de enquête hielpen ze ons met het onderzoek, en kreeg je als katteneigenaar inzicht in de impulsiviteit van jouw kat en jezelf.

Na het invullen van de eerste enquête, was er de mogelijkheid een tweede (gericht op persoonlijkheids-eigenschappen van eigenaar en kat) in te vullen en je aan te melden voor praktijkmetingen. Beide enquêtes duren 10 - 15 minuten en zijn nog toegankelijk. Gegevens worden niet meer verwerkt.

Gegevens werden alleen voor het beschreven onderzoek gebruikt, dienden geen commerciële doeleinden en werden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Net zo impulsief als uw kat?

Na het verzenden van de eerste enquête, ziet u de impulsiviteitsscores van u en uw kat. De grafiek toont de spreiding van datapunten en gemiddelde impulsiviteitsscores.

1. Klik op http://survey.dierenwetenschap.com/surveymobile.aspx/CatFood_1 voor de eerste enquête
2. Klik op http://survey.dierenwetenschap.com/surveymobile.aspx/CatFood_2 voor de vervolgenquête 
 

o Impulsieve honden [afgerond]

Impulsiviteit is een persoonlijkheidseigenschap met (veronderstelde) effecten op trainbaarheid en probleemgedrag. Er is nog weinig bekend over impulsiviteit bij honden; is het betrouwbaar te meten en wat voor gedrag voorspelt het.

Via onderzoek willen Wageningen Universiteit studenten en wetenschappers impulsiviteitmetingen, via vragenlijsten en gedragstesten, valideren. Door de impulsiviteitscore te koppelen aan de persoonlijkheid en het (probleem) gedrag van een hond, wordt nader onderzocht wat impulsiviteit is, en aan gedrag voorspelt.

Hondeneigenaren hebben deelgenomen aan het onderzoek dat uit 3 onderdelen bestaat; 2 enquêtes en 1 gedragstest. De uitkomsten worden momenteel geanalyseerd.
 

o Welke persoonlijkheidseigenschappen van de duif bepalen de vliegprestaties haar gedrag? [afgerond]

Voor onderzoek naar gedragskenmerken van postduiven, en hoe deze samenhangen met vliegprestaties, werd de medewerking van duivenmelkers gevraagd.

Het onderzoeksdoel was eerder behaalde vliegprestaties van duiven te koppelen aan persoonlijkheids kenmerken (die worden gemeten met korte gedragstesten). Welke karaktereigenschappen kenmerken een topduif…

Deelnemers hadden duiven beschikbaar gesteld voor een drietal korte gedragstesten die thuis zijn uitgevoerd. De eerste uitkomsten zijn terug te vinden in een Thesis verslag (zie onder).

@WURanimal